Likelønnsrådet, ble opprettet 1959 og bestod av representanter for staten og arbeidslivets parter. Det skulle drive opplysningsvirksomhet om lønnsspørsmål, og foreta undersøkelser om lønnsutviklingen for kvinner og menn, samt søke å stimulere kvinnenes interesse for yrkesutdannelse, og virke for andre tiltak som kunne bedre mulighetene for kvinner som ønsket å delta i arbeidslivet. I 1972 ble Likelønnsrådet avløst av Likestillingsrådet.