Energidirektoratet, tidligere direktorat innen Norges vassdrags- og energiverk (NVE). Het til 1982 Elektrisitetsdirektoratet. Ved omorganiseringen av NVE i 1990-årene ble det tidligere direktoratet 1991 en avdeling (Energiavdelingen) i Norges vassdrags- og energidirektorat. Elektrisitetstilsynet ble flyttet inn under Produkt- og elektrisitetstilsynet.