Likestillingssenteret, offentlig kontor i funksjon 1997–2005. Det avløste Likestillingsrådet. Fra 2006 er senteret slått sammen med Senter for etnisk diskriminering og Likestillingsombudet til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Direktør 2003–05 var Long Litt Woon.