Direktoratet for sjømenn, opprettet 1961, nedlagt 1992. Det stod bl.a. for sentral registrering av sjømenn i handelsflåten, trekk av sjømannsskatt m.m. og sosiale tiltak. Sjømannsskatteloven ble opphevet med virkning fra 1989, og de fleste av direktoratets oppgaver ble privatisert eller overtatt av andre offentlige etater.