Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) var et sentralt statsforvaltningsorgan for forurensningsspørsmål. De viktigste arbeidsområdene var klima, miljøgifter, hav og vann, avfall, luft og støy.

1. juli 2013 ble Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) slått sammen til én etat, kalt Miljødirektoratet, med Ellen Hambro som direktør. Det nye direktoratet fikk avdelinger både i Trondheim og Oslo, med overordnet ledelse i Trondheim.

Klif arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser, redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer, sikre en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning, øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall og å redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy.

Klif overvåket og informerte om miljøtilstanden, blant annet gjennom nettstedet Miljøstatus i Norge. Videre utøvet direktoratet myndighet og førte tilsyn blant annet ved å håndheve forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven.

Klif var underlagt Miljøverndepartementet og var blant departementets viktigste rådgivere. Klif deltok også selv i internasjonalt miljøvern- og utviklingssamarbeid.

I 1961 ble Røykskaderådet opprettet og hadde som oppgave å avgjøre søknader om utslipp av luftforurensning fra industri og lignende. Statens Vann- og avløpskontor hadde tilsvarende rolle når det gjaldt utslipp til vann. I 1974 ble de to organene slått sammen til Statens Forurensningstilsyn (SFT). I 2010 ble navnet endret til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.