Elektrisitetstilsynet, tidligere etat som til 1991 var knyttet til Energidirektoratet i NVE, deretter en del av Produkt- og elektrisitetstilsynet. Fra 2004 er funksjonene ivaretatt av det nyopprettede Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.