Statens Flyktningesekretariat, opprettet 1982 for å koordinere arbeidet med flyktninger i Norge. Ble 1988 slått sammen med Statens Utlendingskontor og deler av innvandrerseksjonen til Utlendingsdirektoratet.