Flyktnings- og fangedirektoratet, direktorat opprettet 1945. Det arbeidet med rettledning, underhold og velferdsarbeid for evakuerte og tidligere fanger, med repatriering av «displaced persons» m.m. I 1949 ble arbeidet overtatt av Sosialdepartementet.