Forsyningsdirektoratet, opprettet 1950 under Handelsdepartementet ved nedleggelsen av Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. Behandlet saker av forsynings- og beredskapsmessig art, vesentlig vedrørende forbruksvarer. Nedlagt 1959; de oppgaver som ikke var falt bort, ble hovedsakelig overført til Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap.