Planleggingssekretariatet, 1980–81 administrasjonsorgan for statsråden for langsiktig planlegging (planleggingsministeren). Arbeidet særlig med regjeringens langtidsprogram og samordning av den langsiktige planleggingen i den offentlige virksomhet. Statsråd var Per Kleppe. 1981 ble sekretariatet overført til Finansdepartementet.