Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, norsk statlig fond grunnlagt i 1993 ved sammenslutning av Distriktenes Utbyggingsfond, Den Norske Industribank, Industrifondet og Småbedriftsfondet. Siden gikk Statens lånekasse for aviser, Statens Fiskarbank og Statens Landbruksbank inn i SND, som videreførte virksomheten til disse institusjonene. Det ble også opprettet et investeringsselskap (SND Invest) med formål å styrke næringslivets egenkapital. SNDs virksomhet ble i 2004 overtatt av Innovasjon Norge.