Tudorstil, engelsk bygningsstil, svarer nærmest til siste periode av den sengotiske, såkalte perpendikularstilen i England under kongehuset Tudor (1485–1603). Stilen tidfestes til slutten av 1400- og første halvdel av 1500-tallet. Karakteristisk er den såkalte tudorbuen, en sterkt flattrykt spissbue, samt det flikete, krøllete og buete bladet, det såkalte tudorbladet.