Funksjonalisme i arkitekturhistorien

Funksjonalismen er en stilretning som legger vekt på det konstruktive og utelukker alt som er overflødig. Den rene form er det eneste av betydning, og form skulle følge funksjon. Funksjonalismen oppsto i perioden 1920 til 1940. Den hadde da et klart sosialt sikte, i samsvar med samfunnsutviklingen for øvrig: Man ville skape en arkitektur for de brede lag av folket, med boligbygging og enkel hjeminnredning som utgangspunkt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Cappelen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 7 artikler: