Klassisisme er de stilretningene som gjennom tidene har søkt inspirasjon i arkitekturen i antikkens Hellas og Roma (klassisk arkitektur) og søkt å holde seg til denne. Den ytrer seg i arkitekturen ved en streng, symmetrisk fasadeutforming samt ved bruken av søyler, pilastrer og dekorative elementer som var vanlige i antikken.En viktig formidler av klassisismens arkitekturidealer var italieneren Andrea Palladio. Hele artikkelen