Klassisisme i arkitekturhistorien

Klassisismen ytrer seg i arkitekturen ved en streng, symmetrisk fasadeutforming samt ved bruken av søyler, pilastrer og dekorative elementer som var vanlige i antikken. En viktig formidler av klassisismens arkitekturidealer var italieneren Andrea Palladio, hvis stil levde videre i Frankrike, England og Nederland på 1600-tallet. Denne første fasen var preget av greske forbilder, og dens fremste kjennetegn var matematisk estetikk, sparsom plastisk behandling, logisk løsning og monumental ro.1700- og 1800-tallets klassisisme i arkitekturen bygde først og fremst på antikkens bygningskunst, og fikk etter hvert sterke tilknytningspunkter til rasjonalismen som åndsretning. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Klassisisme i arkitekturhistorien

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 19 artikler:

U

  1. Urdi