Modernisme er det samlede navnet på bølgen av eksperimenterende (avantgarde) stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk fra sent på 1800-tallet og utover 1900-tallet. Modernismen bærer preg av mange stiluttrykk og kjennetegnes av eksperimentering og innovasjon. Modernisme er et internasjonalt fenomen som også involverer en stor grad av trans-nasjonalt samarbeid, inspirasjon og diskurs. Hele artikkelen