Modernisme i arkitekturhistorien

Modernisme er navnet på den bølgen av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på 1900-tallet og fremover. Begrepet modernisme går i kunsthistorien tilbake til renessansen, Arte Moderna, og henspiller da på samtidens kunst og kunstoppfatning. Begrepet har gjennom århundrene vært knyttet til avanserte kunstretninger. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Rygh

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Norsk modernisme

Inneholder 34 artikler: