Den islamske kunsten er utbredt i land med innbyrdes svært ulik kulturbakgrunn. Til tross for dette er den ganske enhetlig. Det sammenbindende elementet er religionen, det vil si Muhammads lære, slik den er formulert i Koranen og hadith (tradisjon).De arabiske erobrerne begynte sin ekspansjon omkring år 630, og allerede på begynnelsen av 1000-tallet hadde de lagt under seg store deler av Midtøsten, Egypt, Nord-Afrika og Spania. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Islamsk arkitekturhistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt