Medina er den historiske bykjernen i arabiske byer.