Redere og biografier i sjøfarten

Reder, etter sjørettslig terminologi den eller de personer som utstyrer og driver et skip for egen regning. Normalt er rederen også eier av skipet; han kan imidlertid ha leid det (sluttet det på bare boat charter) eller ha rekvirert det til bruk. En vanlig tids- eller reisebefrakter er derimot ikke reder. Det er rederen som ansetter skipsfører og mannskap og som bærer husbondsansvaret for dem (se rederansvar). Hele artikkelen

Ny artikkel