Reder er den eller de som utstyrer og driver et skip for egen regning. Rederen er vanligvis eier av skipet, men kan også ha leid det (sluttet det på bare boat charter) eller ha rekvirert det til bruk. En vanlig tidsbefrakter eller reisebefrakter er derimot ikke reder.. Hele artikkelen

Ny artikkel