Hans Niels Andersen, dansk skipsreder og forretningsmann. Startet 1884 firmaet Andersen & Co. i Bangkok, som 1897 dannet grunnlaget for Det Østasiatiske Kompagni. Andersen ble administrerende direktør og førte selskapet frem til en ledende stilling innenfor dansk forretningsliv. Som en av de første forstod han motorskipenes betydning og lot Burmeister & Wain bygge en flåte av store dieselmotorskip. I forståelse av Panamakanalens kommende betydning åpnet han ruter på Amerikas stillehavskyst. Han deltok 1919 i delegasjonen til fredskonferansen i Paris vedrørende det nordslesvigske spørsmål.