Albert Ballin, tysk skipsreder. Etter flere års opphold i England ble han 1886 leder av passasjeravdelingen i Hamburg–Amerikalinjen og 1899 generaldirektør for rederiet, som under hans ledelse ble verdens største. Han lot bygge de mest hurtiggående skip i verden, organiserte særlige turistruter, kombinasjoner av frakt- og passasjertrafikk og arbeidet med hell for pool-dannelser i atlanterhavstrafikken. Han øvde både økonomisk og politisk sterk innflytelse på utviklingen av tysk sjøfart.