Tom Wilhelmsen, født i Tønsberg, norsk skipsreder; sønn av W. Wilhelmsen. Ble 1938 medinnehaver av rederiet Wilh. Wilhelmsen. I 1965 opprettet han en stiftelse som har gitt betydelige bidrag til utdannelse og studiereiser for kunstnere og vitenskapsmenn.