Jacob Thode Krog Fagelund, født i Tønsberg, norsk skipsmegler. Var fra 1880 medeier i det store meglerfirma H. Clarkson & Co. i London, og ble en vesentlig støtte for norsk skipsfart. I 1905 valgt til den første president i det norske handelskammer i London.