Carl Høegh, født i Oslo, norsk sivilingeniør, dr.techn. 1945; bror av L. Høegh. Tilknyttet rederiet Leif Høegh & Co. 1931–71. Formann i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1960–64, i Institutt for Atomenergi 1951–60, i Skipsteknisk Forskningsinstitutt 1951–68. Utgav Tanker i tiden (1961).