Berge Sigval Natanael Bergesen, født i Stavanger, norsk skipsreder; sønn av Ole Bergesen. Dispasjøreksamen 1941; 1948–65 medinnehaver av firmaet Sigval Bergesen. Tallrike tillitsverv innenfor skipsfartsorganisasjonene og mange offentlige verv.