Thomas Fredrik Olsen, født i Hvitsten, norsk skipsreder, sønn av Fred. Olsen. Fra 1920 i firmaet Fred. Olsen & Co. Styremedlem i en rekke selskaper innen industri, handel og bankvesen.