Arnold Peter Møller, dansk skipsreder, stiftet 1904 sammen med sin far Dampskibsselskabet Svendborg og senere Dampskibsselskabet af 1912. Disse selskapene opparbeidet han til en av verdens største rederivirksomheter (se A.P. Møller - Mærsk A/S). I 1918 startet han Odense Staalskibsværft A/S og senere andre foretak. I 1962 ble han leder for oljeletingen i Danmark. Arnold Peter Møller opprettet 1953 sammen med sin amerikanske hustru A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som er et av Danmarks største fond.