Kaare Schøning, født i Oslo, norsk skipsreder, sønn av J. M. Schøning. Høyesterettsadvokat 1913, medinnehaver av firmaet Wilh. Wilhelmsen fra 1927. Formann i Nordisk Skibsrederforening 1947–57.