David Vikøren, norsk organisasjonsmann; cand.oecon. Ansatt i Norges Rederforbund (senere Norges Rederiforbund) siden 1952. Ble assisterende direktør 1964, adm. direktør 1977–92. Mange tillitsverv, også internasjonalt.