Johan Lea Thorsen, født i Stavanger, norsk skipsreder. En av Norges største seilskipsredere. Skjenket det meste av sin store formue til humanitære formål. Tildelt Borgerdådsmedaljen i gull (1907).