Dan Broström, svensk skipsreder og politiker, fra 1898 medinnehaver av det nystiftede firma Axel Broström & Son, eneinnehaver 1905. Broström deltok bl.a. i grunnleggelsen av Svenska Amerika Linien og bidrog i høy grad til det oppsving skipsbyggeriet fikk i Göteborg (Götaverken, Eriksberg). 1914–17 statsråd og sjef for marinedepartementet i Hammarskiölds regjering.