Konseptkunst og postkonseptualisme

Konseptkunst er en kunstretning og kunstform. I vid forstand innebærer konseptuell kunst at ideen bak et kunstverk eller en kunstnerisk handling anses som viktigere for verkets innhold enn dets materielle eller estetiske utførelse, og at definisjonen av kunst ikke lenger knyttes til tradisjonelle medier og uttrykksformer. I mer snever betydning henviser begrepet til flere kunstneriske grupperinger og hendelser fra midten av 1960-årene og utover i 1970-årene. Hele artikkelen