Konseptkunst og postkonseptualisme

Konseptkunst er en kunstretning og kunstform som i vid forstand innebærer at ideen bak et kunstverk eller en kunstnerisk handling anses som viktigere for meningsinnholdet enn den materielle eller estetiske utførelsen. Dette betyr at definisjonen av kunst ikke lenger knyttes til tradisjonelle medier og uttrykksformer, men til ideer og konsepter. I mer snever betydning henviser begrepet til flere kunstneriske grupperinger og hendelser fra midten av 1960-årene og utover i 1970-årene. Hele artikkelen