George Brecht, amerikanskfødt billedkunstner, bosatt dels i USA, dels i Tyskland. Utdannet kjemiker. Fra 1959 har han deltatt i internasjonale happening- og Fluxus-aksjoner. Foregangsmann innen Fluxus-bevegelsen, har arbeidet med musikk og events i en syntese av avantgardemusikk og romsituasjoner.