Damien Hirst, britisk billedkunstner. Han markerte seg som kurator for utstillingene Freeze(1988), Modern Medicine (1990) og Some Went Mad, Some Ran Away(1994). Som kunstner var han i 1990-årene en samlende skikkelse for en ny generasjon britiske kunstnere. YBA (eller The Brit Pack) var en lite ensartet gruppe kunstnere, men flere av dem har vakt oppsikt ved sin uvanlige bruk av forskjellige medier. Hirst er mest kjent for sine stål- og glassmontre med døde dyr i formalin. Felles for disse verkene er kanskje først og fremst den kraftige visuelle og følelsesmessige virkningen denne bruken av dyrekadavre har. Hans internasjonale gjennombrudd kom på biennalen i Venezia 1993 med skulpturen Mother and Child Divided, fire montre med formalin med to halvdeler av en ku og to halvdeler av en kalv, montert slik at betrakteren kan vandre mellom montrene. Verket er innkjøpt av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst.