Jan Dibbets, nederlandsk konseptkunstner, særlig kjent for sine prosjekter med utgangspunkt i landskapsfotografier, som analyserer og kritiserer den måten vi tror vi ser verden på. Med utgangspunkt i optiske undersøkelser, Perspektivkorreksjoner (1967–69), laget han serier av fotografier av landskaper og hav, som gav inntrykk av et utstrakt panorama. Et annet prosjekt var å prikke inn fire helt tilfeldige steder på et kart over Nederland, for deretter å dra til disse stedene og ta snapshots av dem. Han har også laget bilder sammensatt av fotografier av arkitektoniske rom, som både er virkelighetsskildrende og abstrakte.