Richard Prince, amerikansk kunstner, kjent som meget allsidig og nyskapende. Han er konseptkunstner, fotograf, forfatter, samler, skulptør, kurator og grafisk designer, noe som gjør ham vanskelig å kategorisere. Hans utgangspunkt er senmodernismen, og han er tydelig påvirket av popkunst. Han arbeider med en rekke teknikker som refotograferte og approprierte fotografier, malerier, skulpturer, materialbilder og installasjoner. Han er også kjent for sine serier med forstørrede vitsetegninger fra gamle blader. Karakteristisk for Prince er det gåtefulle og tvetydige i hans verk, der estetikk og kulturkritikk virker sammen i fremstillinger av ofte radikale temaer, der selve presentasjonen kan være tradisjonell.