Fluxus, eksperimenterende kunstretning, dannet 1962 av George Maciunas (1931–78). Retningen har røtter i dadaismen og lignende anti-kunstretninger, i konstruktivistiske manifester fra Russland, i Bauhaus og Marcel Duchamp. Fluxus favner mange forskjellige typer kunstnere, som arbeider med alt fra happenings til manifestasjoner. Av sentrale navn kan nevnes Geoffrey Hendricks, Emmett Williams, Ben Vautier, Alison Knowles, Dick Higgins, Joseph Beuys, Yoko Ono og Nam June Paik.