Internasjonale klassiske instrumentalister

Kunstmusikk, musikk som, i motsetning til folkemusikk, skriver seg fra bestemte, navngitte komponister, og i sin tradisjonelle form er laget for konsertmessig fremførelse. Tidligere var kunstmusikken knyttet til kirke og adel eller overklassen, nå blir den støttet gjennom offentlige institusjoner (for eksempel orkestre, opera eller utdanningssystemer).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Internasjonale klassiske instrumentalister

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 192 artikler: