Nikolaj Rubinstein, russisk pianist og musikkpedagog, bror av A. G. Rubinstein. Grunnla 1864 konservatoriet i Moskva og ledet dette til sin død. Som pianist og dirigent hadde han stor betydning for utbredelsen av Tsjajkovskijs musikk.