Artur Schnabel, østerriksk-amerikansk pianist, komponist og pedagog, mellomkrigstidens store fornyer av Beethoven-tolkninger med innflytelse til våre dager. Spesielt må nevnes hans flere ganger gjentatte konsertsykluser av Beethovens 32 klaversonater, som han også gjorde grammofoninnspillinger av. Som komponist skrev han atonal musikk, i sine senere år benyttet han tolvtoneteknikk.