Severino Gazzelloni, italiensk fløytist, utdannet i Italia, var lenge førstefløytist i RAI-orkesteret, Roma. Gazzelloni etablerte seg etter debuten 1945 som en ledende utøver, ikke minst av barokkmusikk. Han var også opptatt av samtidsmusikk, og komponister som Igor Stravinskij, Luciano Berio og Pierre Boulez skrev verker for ham.