Jess Carlsen, norsk kjøpmann og legatstifter; eier av Aker-gårdene Geitmyra, Arveset (Alfaset), Teisenenga med Brynseng og Skøyen på Skøyenåsen samt landstedet Filipstad.