Norsk Aluminium Company, tidligere norsk industriselskap grunnlagt i 1915. Bygde fra 1916 kraftverk og aluminiumsfabrikk i Høyanger, i drift fra 1918 som Norges første (Høyanger Verk). Hadde fra 1917 datterselskapet Nordisk Aluminiumsindustri i Holmestrand, med valseverk og produksjon av ferdigvarer i aluminium (bl.a. kjøkkentøy) under varemerket Høyang. Også datterselskap i Sverige og Danmark. I 1922 overtok amerikanske Alcoa halvparten av aksjene Naco. Denne aksjeposten ble i 1928 overtatt av kanadiske Alcan, og Naco ble i 1969 innlemmet i Årdal og Sunndal Verk, hvor Alcan til 1979 hadde store eierinteresser. Fra 1986 er verket i Høyanger og fabrikken i Holmestrand en del av Norsk Hydro.