Gustav Nicolay Aarestrup, født i Steinkjer, norsk forsikringsmann. Ansatt i Storebrand fra 1945, adm. direktør 1965–76 og styreformann 1976–82. Flere ledende tillitsverv i forsikringsbransjens organisasjoner 1966–78. Formann i World Wildlife Fund i Norge 1976–79.