Sanne og Soli er et tidligere norsk sagbruk opprettet rundt 1750 ved Glommas vestre løp ovenfor Sarpsborg i Østfold. I årene 1860–1876 var bruket det største sagbruket som har eksistert i Skandinavia, kanskje også i Nord-Europa. Det hadde den gang 22 oppgangssager og skar opptil 42 000 tylfter tømmer per år. Siste skur var i 1920-årene.