Trelastindustri er industri som fremstiller trelast av skurtømmer.Hovedelementene ved en trelastbedrift er sagbruket, basert på sirkelsag, rammesag eller båndsag, eller en kombinasjon av disse ofte supplert med redusermaskin. Det finnes videre barkemaskin, sorteringsanlegg for fersk og for tørr trelast, tørkeanlegg, flishuggeranlegg samt trelastlager, ofte overbygd eller innbygd.Bedriftene er for størstedelen kombinerte bedrifter som driver skurlastproduksjon og dertil for en stor del videreforedler denne til høvellast. Hele artikkelen