Trelast- og treforedlingsindustri – historie

Trelastindustri er industri som fremstiller trelast av skurtømmer. Hovedelementene ved en trelastbedrift er sagbruket, basert på sirkelsag, rammesag eller båndsag, eller en kombinasjon av disse ofte supplert med redusermaskin. Det finnes videre barkemaskin, sorteringsanlegg for fersk og for tørr trelast, tørkeanlegg, flishuggeranlegg samt trelastlager, ofte overbygd eller innbygd. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Trelast- og treforedlingsindustri – historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt