David Graah, norsk forretningsmann og legatstifter, født i Danmark; bror av K. Graah. Kom til Norge 1826 og slo seg ned som handelsborger i Christiania. Tok 1859 initiativet til stiftelsen av Norges første dyrebeskyttelsesforening. Graah opprettet et legat til beste for trengende kvinner og til opprettelse av barnehager.