Oslo, grunnlagt 1920 av Ivar An. Christensen, som var enedisponent til sin død i 1934. Rederiets linjevirksomhet på Amerikas østkyst ble 1998 overtatt av Canadian Pacifics shippingselskap CP Ships.