Tussefløyte, folkelig norsk trefløyte av blokkfløytetypen med munnstykke og fingerhull, ble laget i forskjellige utforminger og med ulike skalaer. Særlig Egil Storbekken har gjort instrumentet kjent i moderne, standardisert versjon.