Gaida, (bulgarsk), sekkepipe, meget benyttet i sørslavisk folkemusikk.