Mirliton, generell betegnelse på instrumenter med membran som modifiserer lyder frembrakt utenfor instrumentet, vanligvis av menneskestemmen. Eksempler er kam omviklet med matpapir, kazoo, og evnukkfløyte eller evnukkobo (eng. onion flute), brukt i fransk kunstmusikk på 1600-tallet.